Rådgivning

Hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares

Jeg begynder altid med at definere målet med kommunikationen. Mange begår den fejl, at de først finder på diverse kommunikationstiltag, men ikke gør sig klart forinden, hvilket formål det egentligt skal tjene? Jeg hjælper mine kunder med alt lige fra forløb omkring kommunikationsstrategi, kernefortælling og kampagner til PR og medietræning samt krisestyring. Rådgivning vedrørende ledelses- og forandringskommunikation leverer jeg også, ligesom jeg har hjulpet flere kunder med rekruttering af kommunikationschefer.

Public affairs eller politisk interessevaretagelse er en disciplin, som nogle vil påstå handler om relationer. Men det er ikke kun gjort ved gode relationer. Det handler lige så meget om at gå metodisk til værks. Den metode, jeg benytter, er bygget op omkring tre faser. Jeg kan hjælpe med at facilitere alle tre faser eller enkeltdele som for eksempel analyser, kortlægning af interessenter eller budskabsnotater, så vi sammen når det politiske ændringsmål.

Issues management er en disciplin, som fylder mere og mere i min forretning. Det handler om systematisk at kortlægge og forholde sig til issues set fra et kommunikationsmæssigt perspektiv. Issues defineres som forhold, som kan sætte en virksomhed eller organisation under pres politisk, økonomisk eller omdømmemæssigt, typisk gennem medieomtale. Management er så de handlinger og budskaber, som sætter virksomheden i stand til proaktivt at forholde sig til issues og dermed begrænse eller forhindre de potentielle skadevirkninger.

Jeg har flest opgaver, hvor jeg arbejder direkte med direktionen eller ledelsesrådgivning.

Jeg underviser ofte og har fx undervist i public affairs på Aalborg Universitet og i strategisk kommunikation hos CBS og hos mindre aktører.

Se kundereferencer HER.

Jeg blev i 2021 en del af Fagbladet Journalistens ekspertpanel til deres podcast Budskab, du kan høre min rådgivning i episoder HER om bl.a. politisk kommunikation, PR som disciplin, brugen af influencere og krisehåndtering.